Mångfald och likabehandling

På Ocab utgår från en grundsyn om alla människors lika värde och att alla medarbetare ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter oavsett bakgrund. Vi tillämpar bland annat en avidentifierad ansökningsprocess vid rekrytering för att alla ska få samma chans oavsett bakgrund. Vidare genomför vi en rad olika utbildningsinitiativ tillsammans med kommun och utbildningsanordnare för att attrahera personer med olika bakgrund och kompetenser till vår verksamhet. 

Saneringsbranschen är en mansdominerad bransch. På Ocab ser vi ett värde i olikheter och är övertygade om att mångfald på arbetsplatser bidrar till trivsel och lönsamhet. Vi driver därför ett långsiktigt arbete för att öka jämställdheten och mångfalden i alla grupper och på alla nivåer i företaget. Vår målsättning är att jämna ut könsskillnader och att andelen kvinnor i ledande befattning ska spegla medarbetargruppen i stort.