Vi mäter och redovisar vår klimatpåverkan

För att skapa mätbarhet beräknar vi utsläppen för hela vår verksamheten och sammanställer årligen en klimatrapport som bygger på GHG-protokollets Corporate Value Chain Standard.

Med en tydlig överblick över vår samlade klimatpåverkan kan vi ta informerade beslut om, och göra förändringar som har en positiv effekt på klimatet, resursanvändning och därigenom också skapa förutsättningar för en bättre affär med mindre risker ur ett hållbarhets- och därmed affärsperspektiv.

Här kan du ta del av våra klimatrapporter:

Klimatrapport 2019

Klimatrapport 2020

Klimatrapport 2021

Vårt åtagande

För att samhället ska lyckas med att begränsa uppvärmningen krävs det att alla aktörer, offentliga såväl som privata gör sitt för att reducera sitt klimatavtryck. Vi har åtagit oss att minska utsläppen i vår verksamhet med 63% till 2030 jämfört med 2020.

Läs mer

Om beräkningarna

Våra klimatrapporter innefattar verksamhetens totala klimatpåverkan under ett år, inklusive alla indirekta utsläpp uppströms och nedströms i värdekedjan. Beräkningarna och rapporterna bygger på GHG-protokollets principer och riktlinjer.

Läs mer

Utsläppen för de flesta branscher är störst i scope 3, vilket också är fallet för oss. Av koncernens totala klimatpåverkan 2021, kommer 87,9% från indirekta utsläpp i scope 3. För att kunna påverka utsläpp i scope 3 krävs samarbete och gemensamt fokus med både leverantörer och kunder kring bland annat utveckling av metodval och produkter. Att fortsätta driva förbättringar tillsammans med kunder och leverantörer ligger därmed högt på agendan.