Hälsa och arbetsmiljö

Alla medarbetare ska erbjudas en trygg och säker arbetsvardag där antalet allvarliga olyckor är lika med noll. Säkerhetstänkande ska prägla vårt arbete från idé till genomförande och leverans. Genom digitalisering utvecklar vi arbetsverktyg för att stödja arbetet med riskbedömning och händelserapportering. På så vi kan vi mäta och följa upp vanliga risker i arbetet och åtgärda dessa. 

På Ocab fördömer vi alla former av diskriminering, kränkande särbehandling och trakasserier och tolererar inte att sådant förekommer på våra arbetsplatser. För att få ett mått på hur trygga våra arbetsplatser är mäter vi arbetsskadefrekvens, sjukfrånvaro och välmående på våra arbetsplatser.  

Vårt mål är att ha branschens lägsta arbetsskadefrekvens och sjukfrånvaro.