Attraktiv arbetsgivare

På Ocab sätter vi kompetensutveckling och hållbart ledarskap högt upp på agendan. För att vara konkurrenskraftiga nu och i framtiden har vi utvecklat vår egen ledarskapsakademi, tagit fram en yrkesutbildning för saneringstekniker, skräddarsytt utbildning för projektledare och fukttekniker och har kontinuerligt erfarenhetsutbyte mellan kollegor.

Hos oss är våra medarbetare vardagshjältar och vår viktigaste resurs i leverans mot kund. Vi ska därför ha bra ledare som utvecklar medarbetare och skapa god trivsel på arbetsplatsen. Vi skapar förutsättningar för våra ledare att lyckas i sitt arbete genom att erbjuda dem ledarskapsutbildning och coachning.

För att ta reda på hur vi lyckas i vårt arbete i relation till våra medarbetare genomför vi regelbundna undersökningar. På så vis tar vi reda på om vi gör rätt saker och inom vilka områden som vi kan förbättras.

Ocab Old Timers är en ideell förening för personer som verkat för och inom Ocab. Alla som arbetat i Ocab eller haft uppdrag i större omfattning och uppnått mogen ålder erbjuds möjlighet att vara med i föreningen. Föreningens verksamhet innefattar bland annat att ta till vara på erfarenheter och kunskaper samt att lyfta idéer för utveckling. Läs mer om Ocab Old Timers