Behöver er BRF en pålitlig partner?

Vi erbjuder lösningar som förebygger och åtgärdar skador i fastigheter och löser akuta problem. Vi kan vara en hjälpande hand eller en helhetspartner för er bostadsrättsförening helt utifrån era önskemål och behov.

Kontakta oss

Som styrelseledamot äger och företräder ni föreningens fastighet och med det följer ett stort ansvar. Styrelsens främsta uppgift som fastighetsägare är att ta hand om fastigheten och dess skötsel och styrelsen har också ett indirekt ansvar för miljön i och omkring fastigheten och för de boendes hälsa och säkerhet. Bara att reda ut var ansvaret ligger för skador kan vara både svårt och tidskrävande och utredningsplikten ligger alltid hos styrelsen. Att kunna vända sig till en kontakt som kan ta ett helhetsansvar för att lösa eventuella problem är för många föreningar den effektivaste lösningen.

Vi arbetar idag med många bostadsrättsföreningar som behöver en bred partner för att till exempel inventera och besiktiga våtutrymmen och därmed förebygga problem med fukt i fastighetens konstruktion. Felaktigt installerade tvättmaskiner och diskmaskiner kan enkelt åtgärdas så att risk för läckage minimeras. Om fuktskadan redan är ett faktum kan vi även hitta orsaken och vidta rätt åtgärder. Andra vanliga uppdrag är inventering och sanering av farliga ämnen såsom asbest, PCB och radon. Uppstår något akut problem har vi även jour-verksamhet dygnet runt i hela Sverige.

Behöver ni en helhetspartner finns vi med i alla faser och kan ta projektledaransvaret vid till exempel byggsamordning, uppföljande kontroller och besiktning samt upprättande av tidplaner. Vi hjälper även till med inventering av fastigheter inför större renoveringar och offertutvärdering och stöd vid upphandling.

Vi berättar gärna mer, skicka ett meddelande till oss eller kontakta ditt lokala Ocab-kontor direkt, välkommen!