2017-09-09T20:07:14+00:00 2017-07-14|

Vind och krypgrundsavfuktning

Avfuktning och åtgärder för fuktproblem i krypgrund och vindsutrymmen

Kontakta oss

Ocab hjälper dig att säkra värdet och funktionen i ditt hus genom att avfukta och åtgärda fuktproblem i krypgrund och vindsutrymmen.

Alla hus och alla situationer är unika. Därför genomför vi avfuktning med hänsyn till just ditt hus. Principen är att minska den relativa luftfuktigheten med hjälp av en avfuktare. Om det redan uppstått fuktskador sanerar vi dem innan vi installerar avfuktare.

Fuktproblem i hus
All luft innehåller en viss mängd fukt, det vill säga vattenånga. Den kan orsaka mögel och andra skador på nästan alla slags material om luftfuktigheten är tillräckligt hög. En viktig orsak till fuktproblem på vindar och i krypgrunder är att vi isolerar våra hus mycket bättre än förr och använder effektivare uppvärmningssystem.

Fuktig miljö i ett hus är en grogrund för mögelangrepp, röta och i extrema fall äkta hussvamp. Det kan orsaka skador och medföra dyra reparationer och i värsta fall kan man behöva riva och ersätta skadade delar. Risken för fuktskador är störst på vintern när taket och vindsutrymmet blir kallare. Genom att förebygga och/eller åtgärda fuktproblem på vinden och krypgrunden tryggar du värdet i ditt hus.

Krypgrund – en grogrund för fuktproblem
Krypgrunder är antingen oventilerade, inneluftsventilerade eller uteluftsventilerade. Uteluftsventilerade krypgrunder är vanligast i moderna hus och de är också känsligast för fukt. Medan den gamla typen av torpargrund höll fukten borta genom liten eller ingen värmeisolering i bjälklaget, har dagens krypgrunder effektiv isolering av golvbjälklaget vilket kan resultera i en kall grund där fuktproblem kan uppstå på flera sätt. Varm utomhusluft kan bilda kondens när den strömmar in i krypgrunden och kyls ner. Fukten kan öka genom avdunstning från krypgrundens markyta. Fukten kan tränga in från omgivningen och marken runtom genom sprickor och otätheter i grunden eller dålig dränering.

Lämna inte fukten vind för våg
De flesta har en kalluftsventilerad vind, där grundprincipen för fuktproblem är densamma som i krypgrunden – tilläggsisolering och effektivare uppvärmning kyler ner vinden. Men det finns även andra orsaker till fuktproblem. När inomhusluft läcker upp på vinden genom otätheter i bjälklaget eller en felaktig ventilation på vinden, vilket gör att kall uteluft kommer in och kyler ner vindsluften. Förändring av lufttrycket såsom byte av värmesystem, tätare fönster, igensättning av ventiler och andra åtgärder som förändrar luftströmmarna. Risken för fuktskador är störst på vintern när taket och vindsutrymmet blir kallare. Genom att förebygga och/eller åtgärda fuktproblem på vinden tryggar du värdet i ditt hus.

 

 

Alla tjänster inom Fuktskador

Avfuktning

Att få ett torrt och friskt hus efter en fuktskada kräver kunskap och säkra metoder. Med vår gedigna kunskap och..

Fuktmätare

Beställ fuktmätare och få fuktkontroll i ditt hem, du kan enkelt beställa fuktmätaren av oss genom att fylla i beställningsformuläret...

Fuktutredning

Vi hjälper både villaägare och större fastighetsägare att kontrollera, utreda och lösa eventuella fuktproblem, tryggt och effektivt. Fukt och fuktskador..

Läcksökning

Våra duktiga medarbetare har erfarenheten, kunskapen, sökmetoderna och utrustningen för att lokalisera och åtgärda läckor utan att behöva riva upp..

Mögel

Det krävs professionell kunskap och erfarenhet inom avfuktning och skadesanering för att kunna sanera mögel på rätt sätt. Vi är..

Vind och krypgrund

Ocab hjälper dig att säkra värdet och funktionen i ditt hus genom att avfukta och åtgärda fuktproblem i krypgrund och..

Prenumerera på vårt nyhetsbrev