Radonsanering

Ocab hjälper dej från första mätning till genomförd radonsanering.

Radon är en ädelgas som uppstår när radium sönderfaller till radioaktiva partiklar, sk radondöttrar. Radon existerar helt naturligt i berggrunden och eftersom lufttrycket inomhus oftast är lägre än utomhus kan radonhaltig luft lätt sugas in i bostaden. Radon finns även i blåbetong som tillverkades fram till 1975. Ädelgasen är farlig att andas in och vid för höga halter i bostaden kan man på sikt riskera att få lungcancer. Radon kan komma från marken, byggnadsmaterial och vattnet. Beroende på var radon kommer från, finns det olika metoder att radonsanera. När radonkällan är lokaliserad är det viktigt att välja rätt åtgärd och att utföra den noggrant. När radon kommer från marken är viktigt att täta på rätt sätt så att inte fuktskador uppkommer. Tillfällen när det är lämpligt att mäta radonhalten är vid husförsäljning/husköp, om huset står på mark med hög radonhalt, är byggt med blåbetong eller vid ändring av ventilation mm.

Vi har stor erfarenhet av radonsanering och lämnar gärna förslag på åtgärd och offert. Våra medarbetare är utbildade i radonsanering av Strålsäkerhets-myndigheten.

Radonmätning

Radon kan endast upptäckas genom mätning eftersom gasen varken syns eller luktar. Radon mäts i enheten bequerel per kubikmeter luft (Bq/m3) och värdet bör inte överstiga 200 Bq/m3, vilket är riktvärdet i Sverige. Mätningen sker med hjälp av mätdosor som du kan beställa av oss. Mätdosorna ska placeras ut i två månader under eldningssäsongen, dvs någon gång under perioden oktober till sista april.

Beställ radondosor