Oljesanering

Oljeutsläpp och oljeföroreningar är starkt miljöförstörande och orskar dessutom skada under lång tid på natur och miljö. Kräver ett väloljat maskineri – och gedigen kunskap om hur man gör en oljesanering. Allt det finns hos Ocab, med lång erfarenhet av att sanera olja, bensin, diesel och andra oljebaserade produkter.

Oljesanering är det vi en gång började med och det som gav oss vårt ursprungliga namn. Med andra ord kan du lita på vår gedigna erfarenhet och expertis inom området.

Akut och planerad oljesanering

Vi erbjuder både akut och planerad oljesanering, där vi tar hand om hela arbetet, med lång erfarenhet och med rätt val av teknik beroende på skada och material. Med absorberande material, krondiken eller pumpbrunnar kan vi begränsa skadeutred- ningen. Här är några exempel på olika metoder beroende på vad som ska saneras, och var någonstans:

  • I mark under hus använder vi mikroorganismer eller luftar ut kolväten.
  • Vatten renar vi med kolfilter på plats.
  • Vid oljeutsläpp i mark, där det krävs fortsatt sanering, tar vi kontinuerliga jord- och vattenprover tills arbetet är klart och saneringen är godkänd av kommunens miljökontor.

Ett väloljat maskineri

När vi ska sanera olja gör vi först en saneringsplan som säkerställer en trygg process med rätt åtgärder i rätt ordning. Saneringsplanen är också ett viktigt verktyg för att ta hänsyn till både ekonomi och miljö. Vid större arbeten och oljesanerings- uppdrag koordinerar vi resurser och samarbetar med den drabbade, miljökontor och försäkringsbolag. Vi samarbetar även med geologer och analysinstitut för att följa upp och dokumentera skadan.