Nikotinsanering

Tobak och nikotin hör till de mest svåruthärdliga lukterna, samtidigt som de är väldigt tuffa att få bort. Men vi vet hur man gör för att få riktigt bra resultat även vid sanering av de mest inrökta miljöer.

Lugn, det går att få bort den mest ingrodda tobaks- och nikotinlukt. Vi vet hur man gör, och hur man inte gör, för att sanera nikotin och cigarettrök. Vi finns i hela Sverige, redo att göra bostäder och alla slags lokaler ”rökfria” igen. Med näsa för rätt metoder och effektiv utrustning hjälper vi dig att få en inomhusmiljö fri från cigarettlukt och nikotinlukt.

Bra att veta om nikotinsanering

Till att börja med ska man aldrig ”låsa in” nikotin med spärrmålning innan ytskiktet är ordentligt rengjort. Om saneringen inte är tillräckligt omfattande och noggrant utförd och man målar över ytorna kommer nikotinet med största sannolikhet att tränga igenom färgen eller tapeten inom några månader.

Vi väljer rätt metod på rätt plats

För att sanera nikotin och tobakslukt med långsiktigt resultat krävs att man först tvättar bort all nikotinolja och alla missfärgningar med fettlösliga rengöringsmedel, innan man målar eller tapetserar om. Som verktyg har vi flera olika medel och saneringsmetoder, allt efter typ av ytskikt och omfattning av nikotinföroreningar i ytskikten.

Vi gör mer än bara sanering

Om nikotin satt sig riktigt ordentligt i väggarna räcker det inte alltid med en ytlig rengöring, sanering och ommålning, utan man kan behöva ta bort tapeter och/eller exempelvis gipsskivor. Då kan vi hjälpa till även med rivning av ytskikt innan vi sanerar nikotinlukten. Därefter kan vi hjälpa till med återställning av vägg/ytskikt och målningsarbeten. På så sätt kan du få mer komplett hjälp via en och samma kontakt.