Luktsanering

Lukt har en sällsynt förmåga att sätta sig som berg. Men vi på Ocab har en sällsynt förmåga att sanera även de mest ”omöjliga” lukter, allt från katturin och mögel till brand­rök och tobaksrök.

Dålig lukt skapar både obehag och oro, och kan även tyda på miljöproblem i huset. Vi på Ocab vet hur man sanerar lukt, och framför allt hur man gör det på rätt sätt så att dålig lukt inte återkommer. Lita på vårt luktsinne och vår mångåriga erfarenhet för att få bukt med lukt!

Bra att veta om lukt och luktborttagning

Lukter kan tyckas flyktiga eftersom vi upplever dem via luften, men de molekyler som får oss att känna den otrevliga lukten avges från ämnen som satt sig ordentligt fast i ytskikt som väggar och golv. Det räcker sällan med att måla över med spärrmålning, utan det krävs att ytan verkligen rengörs från de ämnen som orsakar lukten.

Vi börjar med att hitta orsaken

Det är inte alltid självklart vad den dåliga lukten beror på och var den kommer ifrån, exempelvis om lukten beror på fukt eller mögel. Vid luktsanering är det därför viktigt att först hitta källan till den otrevliga lukten, och var i huset/fastigheten som det finns behov av att sanera för att få bort dålig lukt. Misstänker vi exempelvis att lukten beror på fukt kan det vara på sin plats med en fuktkontroll eller fuktutredning.

Starka lukter kräver starka metoder

I vår arsenal har vi en rad olika metoder som vi sedan använder utifrån gedigen kunskap om vad som fungerar bäst på olika material och olika luktproblem:

  • Kemikalier och högtryckstvätt.
  • Vaportek, en metod som används för att ta bort nikotinlukt i rum.
  • Rökätare, en metod som minimerar brandrökslukt i exempelvis trappuppgångar.
  • Ozonering, en metod där vi behandlar möbler och saker på plats i en ozonkammare för att effektivt få bort röklukt efter brand eller rökskador.
  • Foggning, en metod där man fyller rummet med kemisk ånga för att ta bort mögellukt och annan dålig lukt, bland annat efter brandskador.
  • Jonisering mot dålig odör från t ex mögel, rutten mat med mera.