Elektroniksanering

Med rätt kunskap och snabba insatser vet vi vad som ska prioriteras vid en elektronikskada för att nå ett framgångsrikt resultat.

Elektronik är vid en brand extremt utsatt. Förutom eldslågor så bildas också klorider som i kombination med fukt ifrån släckvatten kan föra med sig att elektroniken rostar. Elektronik kan också skadas vid vattenskador eller av partiklar/damm från industriproduktion.

Vid en företagsskada är det inte bara hårdvaran som är värd att rädda. I många fall är det mjukvaran i datorer och sparad data som är avgörande att rädda. Ocab har möjligheterna att rädda värden och kan ge värdefulla råd i en svår situation.

Vi har specialanpassade utrymmen där elektroniken saneras med olika metoder. När det gäller återuppbyggnad och rekonstruktion av skadad utrustning erbjuder vi professionell hjälp. Vi kan också vara din partner när det gäller löpande underhåll av elektronik.