Brandsanering

Även om en brand inte skadar någon människa är det en hemsk upplevelse för de drabbade, vare sig branden sker i en bostad eller på ett företag. Det är inte bara ekonomiska värden som går förlorade, utan ofta även personliga ägodelar med känslomässiga värden som inte går att ersätta. Men det går att rädda mer än man tror – med rätt insatser.

Vid en brandsanering är snabbheten en viktig faktor som kan hjälpa till att rädda stora värden vad gäller både själva byggnaden och lösöret som finns i fastigheten. Med vår expertis kan vi begränsa värdeförlusten betydligt vid såväl sot- och rökskador som vatten- och korrosionsskador. Vi har alltid jour dygnet runt och kan snabbt vara på plats var som helst i landet, med specialister som har både rätt utrustning och rätt kunskap.

Vi besiktar helheten och skadorna först

Det är viktigt att först göra en grundlig besiktning där vi värderar vilka delar av byggnaden som kan saneras eller bör rivas. Därefter väljer vi saneringsmetod för varje byggnadsdel och utifrån varje skadas unika förutsättningar som lukt, nedsotningsgrad och material.

Vi räddar det som räddas kan

Vid varje brandsanering inventerar och värderar vi också lösöret och ser över vad som är möjligt att sanera och återställa genom tvätt eller med hjälp av olika luktsaneringsmetoder som tar bort brandlukt. Vi flyttar lösöret från platsen och förvarar det fram till återflyttning.

Varje brandsanering är unik

När det gäller att rädda och sanera brandskadade ägodelar fokuserar vi förstås på de dyrbaraste sakerna ur försäkringssynpunkt, men vi ser också till att prioritera rätt saker beroende på situation och typ av värden, även affektionsvärden.

  • I kommersiella byggnader handlar det om att snabbt få igång verksamheten för att minimera produktionsbortfall.
  • Vid industribrand skyddar vi maskiner från både vatten och korroderande klorider och transporterar datorer och annan elektronik till akut torkning.
  • I en bostad kan det vara mer personliga och emotionella värden och ägodelar som är viktigast och som vi försöker rädda, som bröllopsbilden eller barnets gosedjur.

Brandtätning som minskar skadorna vid brand

Som alltid är det förstås allra bäst att förebygga brandskador innan olyckan är framme. Genom att brandtäta din fastighet kan du minska behovet av sanering om en brand skulle inträffa. Det kan du givetvis också få hjälp med av oss. Vi gör då en besiktning och ett åtgärdsförslag med offert.

Hör av dig till oss för kunnig och erfaren hjälp inom brandsanering och brandtätning.