Asbestsanering

Ocab tar hand om hela kedjan från asbestanalys till färdig sanering.

Idag vet alla att asbest inte är att leka med och ingen ger sig på att riva en vägg som innehåller asbestfibrer. Men om man inte vet om att det finns asbest?

Ska ombyggnadsarbete eller rivningsarbete göras är det viktigt att inventera materialet för att vara på säkra sidan. Har du lokaler eller byggnader uppförda under asbesttiden kan vi genomföra en undersökning och asbestanalys för att kontrollera området och eventuell förekomst av asbest.

Den farligaste sorten asbest förbjöds 1976 och 1982 kom ett totalförbud. Asbest får inte användas idag men kan finnas kvar i byggnader i t ex mattlim från 50-60-talet, i rörisoleringar, i kakelfix och kakelfog, i eternitplattor på tak eller fasad. Asbest kan också finnas i isolermaterial, packningar, elkablar och golvmaterial. Asbest består av små fibrer som virvlar upp i luften med dammet vid borrningar, sågningar och rivningar av material där asbest förekommer. De små fibrerna kommer in i lungorna och fastnar där vilket på sikt kan ge allvarliga lungsjukdomar. Många yrkesgrupper i byggbranschen såsom rörläggare, elektriker, städpersonal, snickare och golvläggare kan utsättas för asbest. Det är mycket viktigt att veta var asbest finns och genomföra asbestsanering för att undvika hälsorisker.

Vid brand

Det första du tänker på om dina lokaler har brandhärjats är kanske inte om de innehåller asbest. Om det brinner kan asbestfibrer spridas på grund av skador på isolermaterial, packningar och cementskivor. Kontaktar du oss omedelbart efter branden kan vi snabbt avgöra om det finns asbest i lokalerna. I så fall spärrar vi av området och börjar sanera omgående, vilket har många fördelar. Människor som vistas i det brandfarliga området slipper föra asbestfibrerna vidare till oskadda delar av lokalen och kostnaden kan därmed begränsas. Innan brandsaneringen kan påbörjas ska all asbestsanering vara klar.

Tillstånd och utbildning

Vi har tillstånd från Arbetsmiljöverket att utföra asbestsanering och följer noga de lagar och förordningar som gäller, bl a att alla som arbetar med asbest ska vara utbildade. Vi tar hand om hela kedjan från asbestanalys till färdig sanering. Genom att utföra en analys där man misstänker att asbest förekommer kan vi därefter lämna en offert med bedömning av kostnaden för sanering, återisolering och andra bygginsatser. Innan vi påbörjar en sanering spärrar vi av området och bygger upp säkerhetsslussar.