Fasadrengöring

Ocab har  kunskapen att välja den metod som ska användas för just din fasad. Varje fasad kräver sin fasadrengöring och sin rengöringsteknik.

Vi avfärgar fasader och murverk, oavsett vilken färg de är målade med. Gammal puts blästrar vi bort och du får en bra grund för ny puts. En professionell rengöring med efterföljande skyddsbehandling både förstärker och konserverar fasaden och räddar exempelvis vackra sandstensutsmyckningar från att förstöras.

Inte bara fasaden utan även taket behöver rengöras regelbundet. Taket är nog den del av huset som får ta mest stryk. Tak som är smutsiga och mossbevuxna blir snabbt dåliga. Vi rengör taket med vattenblästring och sedan behandlas det med en skyddande beläggning i förebyggande syfte.