Blästring

Ocab utför blästring på fast material som t ex betong, sten, stål och många andra ytor. Genom blästring avlägsnas rost, lös puts eller färg som kan ha orsakats av brand, korrosion, fukt eller ålder.

Vi använder oss av olika metoder vid blästring. Metodvalet beror på material, orsak och situation. Vi kan utföra blästring med skumgummi, torr eller våt sand samt is.