Håltagning

Ocab utför all typ av håltagning/diamantborrning i bl.a. betong eller armerad betong, tegel, granit och all övrigt byggmaterial.

Väggsågning/Avväxling

När man vill ta upp ett hål mellan t.ex. kök och vardagsrum eller sätta in ett nytt dörr/fönsterhål måste man bl.a. kontrollera vad som kan hända vid ett sådant eventuellt ingrepp. Är det några VVS eller el ledningar som går genom väggen?
Är det en bärande vägg? Ocab hjälper till och kontrollerar vad som finns i väggen för att undvika otäcka överraskningar och vid avväxlingar av bärande väggar krävs det även höga krav på konstruktionskunskap. Ocabs personal har gedigen erfarenhet av detta vilket säkerställer att kunden kan lita på att Ocab levererar kvalitet och att tidsplaner håller.

Golvsågning

Upptagande i bjälklag t.ex. för nya trapphål, schakt osv används golvsågning/blocksågning.

Spårsågning

Fräsning/spårsågning används t.ex. för att göra spår till värmegolv, eller andra installationer som skall ligga under golv eller i väggar såsom el och VVS.

Vajersågning

I vajersågning används en diamantbelagd stålvajer som skär genom berg och betong med väldigt låga vibrationer och är därför ett bra allternativ till sprängning då omgivningen inte tillåter detta. Vanligtvis används denna teknik för t.ex. runda trapphål, fundamentkapning och andra områden där andra verktyg och klingor inte kan användas.

Borrning

Vid borrning i bl.a. betong eller armerad betong, tegel, granit mm använder man ihåliga borrkronor som är klädda med ”diamantsegment” längst ut på borrkronan. När borren rotterar så skär diamanterna i materialet och vatten tillsätts för att både kyla men också för att effektivt avlägsna ”dammet” utan att det dammar. Det krävs lång tids erfarenhet för att veta vilka segment man ska använda samt hur mycket vatten som ska tillsättas under borrningen. Men även hur hårt man ska trycka för att borren ska skära effektivt och många andra aspekter för att kunna uppnå tillfredsställande resultat.

Noggrannhet vid avslut

Efter avslutad håltagning gör Ocab alltid en grovstädning och tar hand om sopor/miljöfarligt avfall enligt de lagar och förordningar som gäller.

Dokumentation

En noggrann dokumentering med dagbok och kamera utföres alltid under arbetets gång. Bilder tas före, under och efter avslutat arbete, om kunden vill kan ett håltagningsprotokoll utföras som en extra garanti för att arbetet utförts på rätt sätt. Egenkontroller görs alltid för att se till att alla arbetsmoment genomförs korrekt och att kunden alltid får den kvalité som efterfrågas.