Golvslipning

Ocab utför golvslipning efter vatten- och brandskador eller vid renovering. För att åstadkomma fullgott resultat krävs special- maskiner som har kapaciteten att slipa och polera med tillräcklig kraft.

Men maskiner är inte allt. Våra medarbetare är utbildade för uppdraget och har stor erfarenhet av golvslipning i privata, offentliga och kommersiella fastigheter. Kompetensen ligger i att veta hur golven ska åtgärdas, exempelvis för att få bort föroreningar och bakterier eller gamla limrester och epoxifärger från tidigare ytskikt.

Ett rätt slipat golv är inte bara vackrare. Det blir enklare att underhålla och därmed mer kostnadseffektivt.

Avjämning / Sanering

Används vid sanering av mattlim, fix till klinker, och mattrester samt då ytan inte är tillräckligt plan, t ex inför läggning av matta och klinker. Avjämning kan också göras för att jämna till en misslyckad gjutning. Golvet blir också planare då vi korsslipar ytan.

Slipning / Polering av natursten

Naturstensgolv såsom granit, kalksten, marmor och terazzo som blivit till åren brukar bli slitna, repiga, ojämna och därför inte så vackra. Golven behöver inte repareras eller bytas ut. Vi kan slipa eller polera naturstensgolv med våra specialmaskiner så att de blir lika vackra som de en gång i tiden varit.

Trägolv

Vi kan slipa trä-, parkett-, eller slipbara laminatgolv.
Med våra specialmaskiner för golvslipning kan vi slipa golvet i alla riktningar. Verktygen som vi använder oss av klarar alla typer av trägolv, allt från det tjurigaste gamla golv med mängder av fernissa/lack till modernare slipbara laminatgolv som ofta är behandlade med olja eller ett hårdvax. Eftersom vi korsslipar golven så kommer de att bli fina, släta och plana. Golven kommer inte att bli vågiga vilket lätt händer om man använder en äldre typ av golvslip som man enbart kan köra i golvets längdriktning.

Polering av golv bestående av betong, stålglättad betong, trä, gummi, klinker, natursten, epoxi, linoleum och plastmattor.

Ocab har en metod att rengöra och polera de flesta typer av golv. Vi använder en typ av skurrondell som gör matta och slitna golv rena, glänsande och blankpolerade. Det är unika fördelar som gynnar både städbolag och fastighetsägare. Vi rengör och polerar golven mekaniskt i stället för med kemikalier, det enda som behöver tillsättas är vanligt vatten.