Fogning

Ocab utför all typ av fogning, bland annat fasadfogning, sanitär- fogning och golvfogning.

Genom att redan från start bygga rätt med en ventilerande fogkonstruktion, minskar riskerna för att hus får sjukdomssymptom. Tidigare var det vedertaget att man byggde tätt för att minska värmekostnaderna men problemet blev då att husen inte kunde andas vilket ledde till många problem.

Vi på Ocab kan erbjuda kvalitetssäkrade fogkonstruktioner för att minska riskerna med ett dåligt ventilerat eller felaktigt tätat hus. Vi kommer ut på plats och besiktigar fastigheten, skriver en besiktningsrapport och återkommer därefter med en åtgärdsplan.

Vi utför all slags fogning, fogrenovering, PCB-sanering, mm. Vi håller gärna i en totalentreprenad då du som kund bara behöver vända dig till en kontaktperson för hela entreprenaden. Då vi ofta jobbar med totalentreprenader har vi ett brett, utvalt nätverk för bästa kvalitet och ekonomi.