Övriga Tjänster

Ocab utför även en del andra tjänster som uppkommit utifrån kundönskemål, t.ex. rivning, golvslipning, håltagning och sugbilstjänster.