2017-09-14T12:51:58+00:00 2017-07-14|

Håltagning

Håltagning i alla byggmaterial och dokumentation av konstruktion

Kontakta oss

Vi erbjuder all typ av håltagning/diamantborrning i bland annat betong, armerad betong, tegel och granit och hjälper både företag och privatpersoner i mindre och större byggprojekt.

Efter avslutad håltagning gör Ocab alltid en grovstädning och tar hand om sopor och miljöfarligt avfall enligt de lagar och förordningar som gäller.

En noggrann dokumentering med dagbok och kamera görs alltid under arbetets gång. Bilder tas före, under och efter avslutat arbete, och om så önskas kan ett håltagningsprotokoll upprättas som en extra garanti för att arbetet utförts på rätt sätt. Egenkontroller görs alltid för att se till att alla arbetsmoment genomförs korrekt och enligt överenskommelse.

Väggsågning/Avväxling
Vid håltagning i inner- eller ytterväggar kontrolleras först förekomst av VVS och elledningar samt vilken konstruktion väggen har och vi har rätt erfarenhet och kunskap för avväxling av bärande väggar.

Golvsågning
Upptagande i bjälklag för till exempel nya trapphål och schakt genomförs med  golvsågning/blocksågning.

Spårsågning 
Fräsning/spårsågning används till exempel för att göra spår till värmegolv eller andra installationer som skall ligga under golv eller i väggar som el och VVS

Vajersågning
I vajersågning används en diamantbelagd stålvajer som skär genom berg och betong med väldigt låga vibrationer och är därför ett bra alternativ till sprängning då omgivningen inte tillåter detta. Vanligtvis används denna teknik för runda trapphål, fundamentkapning och andra områden där andra verktyg och klingor inte kan användas.

 

 

Alla tjänster inom Fastighet & industri

Betongslipning

Vi utför slipning av betong vid renovering och efter vatten- och brandskador. Våra medarbetare är utbildade för uppdraget och har..

Brandtätning

Vi har utbildade medarbetare som besiktigar och skriver åtgärdsförslag på brandtätningar. När detta är gjort kan vi även erbjuda en..

Fogning

Vi utför all typ av fogning som fogrenovering, fasadfogning, sanitärfogning, PCB-sanering och golvfogning. Genom att redan från start bygga rätt med..

Håltagning

Vi erbjuder all typ av håltagning/diamantborrning i bland annat betong, armerad betong, tegel och granit och hjälper både företag och..

Rivning

Vi utför alla typer av rivning i samband med renovering, ombyggnad eller vid skada, alltid i enligt gällande regler för..

Spolbilstjänster

Vi hjälper dig med sugning/tömning av slam eller byggmaterial och vi har resurserna att tömma eller suga rent alla slags..

Prenumerera på vårt nyhetsbrev