Fuktkontroll och fuktutredning

Fukt är en av de vanligaste orsakerna till skador i och på hus, som korrosion eller mögel. Men det går att få bukt med fukt! Ocab löser både akuta vattenskador och fuktskador efter långvarigt läckage. Alltid med hänsyn till varje hus och varje kund – och med sikte på att minimera kostnaderna.

Fukt och fuktskador kan uppstå av många olika orsaker, från läckande kranar till skadad dränering eller bristande ventilation. Oavsett orsak är det bästa och billigaste givetvis att åtgärda eventuella fuktproblem innan skadan är skedd, till att börja med genom en fuktkontroll eller fuktutredning som visar om det finns fukt och var den finns. Vi hjälper både villaägare och större fastighetsägare att lösa eventuella fuktproblem, tryggt och effektivt.

Är du medlem i Villaägarna har du medlemsrabatt på fuktkontroll. 
Läs mer om rabatten på Villaägarnas sida

Fuktkontroll visar om det finns fukt

När du misstänker fukt är fuktkontroll ett första enklare steg för att få veta om det finns ett fuktproblem. När vi gör en fuktkontroll besiktigar och mäter vi fukthalten och status på konstruktionen. Vi har mångårig erfarenhet av fuktkontroller och tekniker med gedigen utbildning och kunskap om både byggkonstruktioner och hur olika material reagerar på fukt. Efter fuktkontrollen får du ett mätprotokoll och ett åtgärdsförslag.

Fuktutredning går på djupet med orsaken

Fuktutredningar är mer detaljerade än fuktkontroller och innebär att vi gör en noggrann undersökning av förekomsten av fukt och tar reda på orsaken till problemet. Eftersom det ibland kan vara ett riktigt detektivjobb att identifiera fuktkällor och orsaker har vi i vår ”verktygslåda” en rad olika mätmetoder. Ibland behöver man ta reda på vad som finns i material eller vad som finns i luften då har vi auktoriserad provtagare som kan ta material- eller luftprov. Efter fuktutredningen får du tydlig och komplett dokumentation från oss. Förutom mätresultat och skadeorsak innehåller dokumentationen även ett åtgärds- och kostnadsförslag för hur vi kan komma tillrätta med fuktproblemet och förebygga att det återuppstår.

Förebyggande åtgärder innan du bygger

Vi jobbar även för att förebygga miljöproblem som fukt och fuktskador. Vid nybyggnation kan vi hjälpa dig att slippa både framtida mögelproblem och lång torktid. Något som kan spara mycket tid och pengar eftersom det kan bli väldigt kostsamt att ”bygga in” fukt med risk att behöva riva eller bygga om i framtiden.

Kontakta ditt närmaste Ocab-kontor för att boka fuktkontroll eller få veta mer om vad som ingår.