Avfuktning

Att få ett torrt och friskt hus efter en fuktskada kräver vattentät kunskap och säkra metoder. Det hittar du hos oss på Ocab. Med vår gedigna kunskap och erfarenhet inom avfuktning hjälper vi dig vare sig du råkat ut för akuta vattenskador eller fuktskador efter långvarigt läckage.

Avfuktning är inte bara en hjälp vid akuta fuktskador som beror på läckage eller släckvatten efter en brand. Det är ofta en viktig förebyggande åtgärd när man planerar ett nybygge och vill slippa både mögelproblem och lång torktid. Då kan vi stå till tjänst. Vi kan även hjälpa till med provisorisk luft- och luktventilering samt underhållstorkning vid driftstopp. Med en rätt utförd och professionell avfuktning kan man minska behovet av andra ingrepp som att riva och bygga om. Dessutom kan det innebära att fastigheten snabbare kan tas i bruk – en stor fördel vare sig det handlar om bostäder, företag eller industrilokaler.

Så gör vi en grundlig avfuktning

Avfuktning är en hel vetenskap där det krävs olika metoder beroende på orsaken till fuktskadan eller fuktproblemet, typ av byggkonstruktion och inte minst dina behov som kund, till exempel om du behöver kort torktid för att minimera avbrott i verksamheten. Vi avfuktar och löser fuktproblem i alla typer av fastigheter och även i krypgrund och vindsutrymmen. Vi har kunskap och utrustning för att kunna välja och använda den avfuktningsmetod som fungerar bäst utifrån din fastighet och dina behov.

  • Sorptionsavfuktning
  • IR-torkning/värmemattor som kortar torktiden
  • HP-torkning för genomsläppliga material
  • Ventilerade golv som minimerar påverkan på verksamheten
  • Provisorisk luft- och luktventilering
  • Underhållstorkning vid driftstopp

Vi hjälper dig att förhindra nya problem

Om fuktskadan uppkommit på grund av ett fuktproblem i fastigheten gäller det förstås att åtgärda det så att inte problemen kommer tillbaka. Det ordnar vi genom att göra en fuktkontroll eller fuktutredning för att ta reda på om det finns fukt, var den finns och vad den beror på. Vi gör även läcksökning om man vet eller misstänker att skadan beror på läckage. Resultatet av alla mätningar och utredningar presenterar vi alltid tillsammans med ett åtgärds- och kostnadsförslag för att göra huset torrt och friskt igen.

Jour dygnet runt

Vi på Ocab erbjuder även jour när olyckan är framme – 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året, alltid på samma telefonnummer i hela Sverige. Vid akut vatten- eller fuktskada, ring Ocab-jouren på 020-62 00 40.