2017-09-09T18:38:52+00:00 2017-07-14|

Fogning

Alla typer av fogning och kvalitetssäkrade fogkonstruktioner

Kontakta oss

Vi utför all typ av fogning som fogrenovering, fasadfogning, sanitärfogning, PCB-sanering och golvfogning. Genom att redan från start bygga rätt med en ventilerande fogkonstruktion, minskar riskerna för att hus får sjukdomssymptom.

Tidigare var det vedertaget att man byggde tätt för att minska värmekostnaderna men problemet blev då att husen inte kunde andas vilket ledde till många problem. Vi erbjuder kvalitetssäkrade fogkonstruktioner för att minska riskerna med ett dåligt ventilerat eller felaktigt tätat hus. Vi kommer ut på plats och besiktigar fastigheten, skriver en besiktningsrapport och återkommer därefter med en åtgärdsplan.

Vi håller gärna i en totalentreprenad då du som kund bara behöver vända dig till en kontaktperson för hela entreprenaden. Vi har ett brett utvalt nätverk för att säkerställa bästa kvalitet och ekonomi i varje projekt.

Alla tjänster inom Fastighet & industri

Betongslipning

Vi utför slipning av betong vid renovering och efter vatten- och brandskador. Våra medarbetare är utbildade för uppdraget och har..

Brandtätning

Vi har utbildade medarbetare som besiktigar och skriver åtgärdsförslag på brandtätningar. När detta är gjort kan vi även erbjuda en..

Fogning

Vi utför all typ av fogning som fogrenovering, fasadfogning, sanitärfogning, PCB-sanering och golvfogning. Genom att redan från start bygga rätt med..

Håltagning

Vi erbjuder all typ av håltagning/diamantborrning och hjälper både företag och privatpersoner i mindre och större byggprojekt. Vi arbetar med..

Rivning

Vi utför alla typer av rivning i samband med renovering, ombyggnad eller vid skada, alltid i enligt gällande regler för..

Spolbilstjänster

Vi hjälper dig med sugning/tömning av slam eller byggmaterial och vi har resurserna att tömma eller suga rent alla slags..

Prenumerera på vårt nyhetsbrev