Byggnadsmiljö

Upplevs inomhusmiljön ohälsosam eller man känner obehag när man vistas där behövs det undersökas närmare vad det kan bero på. Vid misstanke om eventuella fukt- och mögelskador utför vi fördjupade tekniska utredningar.

Med hjälp av olika metoder försöker vi hitta fel och brister som kan vara orsak till skador som kan påverka inomhusmiljön. Ocab erbjuder tjänster inom byggnadsmiljö, bland annat olika besiktningar, provtagningar av luft och material samt utredningar. Allt för att hjälpa till att förbättra inomhusmiljön.