Ocab erbjuder följande tjänster

Vi har kompetens, resurser och utrustning för att effektivt begränsa och åtgärda skador på ett kostnadseffektivt sätt.

Sanering

Rengöring

Avfuktning

Byggnadsmiljö

Vi utför även

Akutskada utanför kontorstid? Ring vår jour 020-62 00 40

Ocab´s Allmänna villkor