Ocab’s värderingar

Inom Ocab arbetar vi ständigt med våra gemensamma värderingar.

Våra värderingar borgar för ett trivsamt arbetsklimat, nöjda kunder och ett bra resultat som skapar utveckling. Vi arbetar med ständiga förbättringar för att vi vill utvecklas och överträffa våra kunders krav.

Uppförandekod

Alla våra medarbetare måste känna till och följa vår uppförandekod som är ett verktyg för hur vi ska agera för att skapa goda relationer med våra kunder och en god arbetsmiljö. Uppförandekoden har tagits fram av styrelsen för Ocab-gruppen för att tydliggöra värderingar och underlätta för alla inom Ocab att agera korrekt och fatta rätt beslut som följer de lagar och regler som gäller.