Verksamhetspolicy

RESPEKT-ATTITYD-ENGAGEMANG

Ocab-gruppen ska uppfylla kundernas krav och förväntningar samt genomföra ständiga förbättringar i verksamheten. Genom attityd och fokus på lösningar förväntas medarbetarna sträva efter att aktivt bidra med sitt yrkeskunnande och engagemang, och alltid vilja göra det där lilla extra.

Vi bedriver verksamheten med begränsad miljöpåverkan med hänsyn till företagets resurser och följer gällande lagstiftning. Miljöarbetet ska vara väl förankrat i organisationen genom utbildning och påverkan på utvecklingen av våra produkter och tjänster.

För att respektera våra medarbetare förebygger vi skada och ohälsa och förbättrar hela tiden arbetsmiljöfrågorna genom att vi ser varandras olikheter som en styrka och tillvaratar varandras kompetenser. Vi vill ha nöjda medarbetare och kommunicerar vikten av delaktighet.

Sammantaget skapar detta goda referenser för nöjda kunder, ytterligare affärer och långsiktiga kundrelationer.

2016-09-12
Ocab AB

Peter Wahlberg